Kort #27158

 cLn^L

Sw	^JLo-Cj-ti-C^/ CJ^^<&-»xXL<2lXo& —

{jlT ^bfiu , O/ww wF^^-o^C-c^-w/ *>t<dLeXi/*vw O-c-Xw 3^au^Zf^L.^ rv-o-cj, -

<X- ^.*V^i-'l-r-D

tX . O - O . O^, ^ \A. »0.0. ÖW , | 5 X^XvXwo-- 4*7 '*'/ i ° * ^ ~1 7	~

<'VVWÖ-/V- -i $ O ^ j 3«^lX-uX>VV ^ ^ «Z| 3 j <JL	. I S 2»^5 j *J\1. Q-XvwO

J«2 6 ; SxXvXkt- 1SZ^;iir. lS2,S.	S; *

8 (>J)	_	Gr.y.

/

(Å- .t> ,£> éSL+ 4	3L .5?* -

=Saml.band av foto-kopior*

Ny följd*50«

Information

Kortnr:
27158
Låda:
31 E 1876-I
Text:

cLn^L

Sw ^JLo-Cj-ti-C^/ CJ^^<&-»xXL<2lXo& —

{jlT ^bfiu , O/ww wF^^-o^C-c^-w/ *>t<dLeXi/*vw O-c-Xw 3^au^Zf^L.^ rv-o-cj, -

<X- ^.*V^i-'l-r-D

tX . O - O . O^, ^ \A. »0.0. ÖW , | 5 X^XvXwo-- 4*7 '*'/ i ° * ^ ~1 7 ~

<'VVWÖ-/V- -i $ O ^ j 3«^lX-uX>VV ^ ^ «Z| 3 j <JL . I S 2»^5 j *J\1. Q-XvwO

J«2 6 ; SxXvXkt- 1SZ^;iir. lS2,S. S; *

8 (>J) _ Gr.y.

/

(Å- .t> ,£> éSL+ 4 3L .5?* -

=Saml.band av foto-kopior*

Ny följd*50«

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB