Kort #27183

 n

Oyfi—u- O cX/ cHL

<yv*> -fel

gr /b

.J»^to orl>*j«L<xo-VtÄ»
lxf tJSortv^	3~£<

. . . i^ea-l^-. a-|- 2/uiLt. 3^«_cL_

4 SO-2?.	Slo.

^7-3

G- 2 Hr

Information

Kortnr:
27183
Låda:
31 E 1876-I
Text:

n

Oyfi—u- O cX/ cHL

<yv*> -fel

gr /b

.J»^to orl>*j«L<xo-VtÄ»
lxf tJSortv^ 3~£<

. . . i^ea-l^-. a-|- 2/uiLt. 3^«_cL_

4 SO-2?. Slo.

^7-3

G- 2 Hr

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB