Kort #27186

 5utca

. £ JS.Ij-t,, j

Sux“).

H*.

Information

Kortnr:
27186
Låda:
31 E 1876-I
Text:

5utca

. £ JS.Ij-t,, j

Sux“).

H*.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB