Kort #27228

 LALvv	\jl!t ,

-Å	^vvuoIaJc ,w*v

Jö'rUvOA,tJiAxJkAAV $ t<-<

*■*	■	«	** j

if®'"

1^-tJ<^/C» -i 8 5*7 '	»-v-v-^o-J^ . 4 ?3y j t*y U^'o 8 58 j o-n&.oy~.

1S4S;	. <8^7 (;i^.j;.oL-.. 8-*9	.i^^i^.iss-ä-

-ii- 1»S-H • dir.I8S-S"; <X.ISS6 , ^./SS^. ci,.aStfO. *•«.

ff *». £*. 2 w.y

(j-	£

Information

Kortnr:
27228
Låda:
31 E 1876-I
Text:

LA

Lvv \jl!t ,

-Å ^vvuoIaJc ,w*v

Jö'rUvOA,tJiAxJkAAV $ t<-<

*■* ■ « ** j

if®'"

1^-tJ<^/C» -i 8 5*7 ' »-v-v-^o-J^ . 4 ?3y j t*y U^'o 8 58 j o-n&.oy~.

1S4S; . <8^7 (;i^.j;.oL-.. 8-*9 .i^^i^.iss-ä-

-ii- 1»S-H • dir.I8S-S"; <X.ISS6 , ^./SS^. ci,.aStfO. *•«.

ff *». £*. 2 w.y

(j- £

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB