Kort #27231

 A>

<xX«LcLåJ»t^■*7

,JL 'W-u Cuvtc

----	^	^jQ	jk	Cä^-L

\**C**W övo^<qp^^wOMVKw6 Jlc|wp>.cC^^OnrLC-»*-» yyvtllL 2»/

Cl	nj. ft. >u/ ^

r -^VLT&A*' A^KVJMV' -p^v-a-

Vt> 'i-zw C^o	1 Ä 4 "1 .

ff>*. £*. avi.)

»io.

Gr- 4 <r

Information

Kortnr:
27231
Låda:
31 E 1876-I
Text:

A>

<xX«LcLåJ»t^

■*7

,JL 'W-u Cuvtc

---- ^ ^jQ jk Cä^-L

\**C**W övo^<qp^^wOMVKw6 Jlc|wp>.cC^^OnrLC-»*-» yyvtllL 2»/

Cl nj. ft. >u/ ^

r -^VLT&A*' A^KVJMV' -p^v-a-

Vt> 'i-zw C^o 1 Ä 4 "1 .

ff>*. £*. avi.)

»io.

Gr- 4 <r

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB