Kort #27377

 Visa.

En ny och mycket vacker visa om ett hundrade
och tjugonio vanskapliga töser .. . eller den
mycket käre ... ungersvennern [sic] Carl Johan
Bleckstadius ... (Fri Öfvers. bearb. efter dan-
skan.)

Lund 18^7.

8 s.

G 208

Information

Kortnr:
27377
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visa.

En ny och mycket vacker visa om ett hundrade
och tjugonio vanskapliga töser .. . eller den
mycket käre ... ungersvennern [sic] Carl Johan
Bleckstadius ... (Fri Öfvers. bearb. efter dan-
skan.)

Lund 18^7.

8 s.

G 208

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB