Kort #27381

 Positivspelarens visa. Hopkommen i all hastig-
het under karnevalbrådskan ...

Sthlm 1891.

M- s.

8.

G 212

Tillegnad Musikaliska akademien af förf. (A.
Petterkvist).

Information

Kortnr:
27381
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Positivspelarens visa. Hopkommen i all hastig-
het under karnevalbrådskan ...

Sthlm 1891.

M- s.

8.

G 212

Tillegnad Musikaliska akademien af förf. (A.
Petterkvist).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB