Kort #27397

 Svar

af Stockholms ungherrar på sändebrefvet från
Carin Eredotter eller den vackra dalkullan.

[Att kunna lärdom ge åt andra ...]

Sthim 1833.	8*

fl	8 8.

Ib.183%; Vesterås I83I+ (2 olika tr.) 8.
-	4- s.

Information

Kortnr:
27397
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Svar

af Stockholms ungherrar på sändebrefvet från
Carin Eredotter eller den vackra dalkullan.

[Att kunna lärdom ge åt andra ...]

Sthim 1833. 8*

fl 8 8.

Ib.183%; Vesterås I83I+ (2 olika tr.) 8.
- 4- s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB