Kort #27398

 Svar.

Dalkullans svar till Stockholms ungherrar. [Om
det bref misshagat er ...]

St him 1833.	8.

^ s.

G 229

Information

Kortnr:
27398
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Svar.

Dalkullans svar till Stockholms ungherrar. [Om
det bref misshagat er ...]

St him 1833. 8.

^ s.

G 229

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB