Kort #27406

 Piga.

Brödbagarns piga, det är en ynkelig-lustelig
historia om huruledes en fattig student skänkt<
bort sin sista tredaler.

Lund 1875*	8.

U- s.

Information

Kortnr:
27406
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Piga.

Brödbagarns piga, det är en ynkelig-lustelig
historia om huruledes en fattig student skänkt<
bort sin sista tredaler.

Lund 1875* 8.

U- s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB