Kort #27409

 En splitter ny kiliger visa om den ynkliga än
dalykten af en ung mans väg till ena pigo ...
[Garaisten gardisten omfamnar flickan sin ...1
Linköp. 1883.	o

s.

Information

Kortnr:
27409
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En splitter ny kiliger visa om den ynkliga än
dalykten af en ung mans väg till ena pigo ...
[Garaisten gardisten omfamnar flickan sin ...1
Linköp. 1883. o

s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB