Kort #27410

 En ny utmärkt vacker viea Sjöfröken [Sommarn
är kommen med blommor och grönt ...].

Sthlm I883.	8.

* e.

Information

Kortnr:
27410
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En ny utmärkt vacker viea Sjöfröken [Sommarn
är kommen med blommor och grönt ...].

Sthlm I883. 8.

* e.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB