Kort #27437

 Sång.

Den gamle korpralens sång om sig sjelf och si-
na 7 söner och 5 mågar ...

Venersborg [I89H].

k s.

G 268

Information

Kortnr:
27437
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Sång.

Den gamle korpralens sång om sig sjelf och si-
na 7 söner och 5 mågar ...

Venersborg [I89H].

k s.

G 268

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB