Kort #27481

 En Ijufvelig visa om hvad som skett och
som ingen ingen sett.

Sthlm 1904-.

4 s.

hvad

8.

Information

Kortnr:
27481
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En Ijufvelig visa om hvad som skett och
som ingen ingen sett.

Sthlm 1904-.

4 s.

hvad

8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB