Kort #27496

 rHusarvisa

En alldeles ny och kjäck husar-visa,förf.af en husar vid
Mörnerska regementet,efter en öfverstånden drabbning med
de franske trouppar i Pomern år 1807. Börjas således:Jag
är husar till lif och själ...

U.o. 1808.	8.

(4) s.

G 327

Information

Kortnr:
27496
Låda:
31 E 1876-I
Text:

r

Husarvisa

En alldeles ny och kjäck husar-visa,förf.af en husar vid
Mörnerska regementet,efter en öfverstånden drabbning med
de franske trouppar i Pomern år 1807. Börjas således:Jag
är husar till lif och själ...

U.o. 1808. 8.

(4) s.

G 327

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB