Kort #27502

 Lan tvära svi sa

En aldeles ny Hellsinge-landtvärns-visa, soa
Ja, nu så reser jag härifrån ...

Fahlun 1809»

Fotokopia efter ex. i UUB.

=Skillingtryck. Samlingsband av fotokopior.
Se även Vitt.Sv.Milit.

börjas:
8.

8:4.

Information

Kortnr:
27502
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Lan tvära svi sa

En aldeles ny Hellsinge-landtvärns-visa, soa
Ja, nu så reser jag härifrån ...

Fahlun 1809»

Fotokopia efter ex. i UUB.

=Skillingtryck. Samlingsband av fotokopior.
Se även Vitt.Sv.Milit.

börjas:
8.

8:4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB