Kort #27503

 Fastlagsris

[G 334]

Fastelags-ris til allmänheten [Agan väg til äran
banar...

Fahlun 1812.	8.

8s.

Fotokopia efter ex. i Upps.Z.P.s.22:2
= Skillingtryck. Samiingsband av fotokopior. 8:22.

Information

Kortnr:
27503
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Fastlagsris

[G 334]

Fastelags-ris til allmänheten [Agan väg til äran
banar...

Fahlun 1812. 8.

8s.

Fotokopia efter ex. i Upps.Z.P.s.22:2
= Skillingtryck. Samiingsband av fotokopior. 8:22.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB