Kort #27510

 Regementsvisa

[G 341]	1

Svensk regements-visa. [Friskt opp låt oss
sjunga...J

Linköp.

1821.

4 s.

Fotokopia efter ex.

i UUB Folkv. 2

»Skillingtryck.SamlingsbancL av fotokopior.

8.

11:20.

Information

Kortnr:
27510
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Regementsvisa

[G 341] 1

Svensk regements-visa. [Friskt opp låt oss
sjunga...J

Linköp.

1821.

4 s.

Fotokopia efter ex.

i UUB Folkv. 2

»Skillingtryck.SamlingsbancL av fotokopior.

8.

11:20.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB