Kort #27530

 Nyårsgåva

Enfaldig nyårs-gåfva, yttrad af en aldeles blind,
na»n Aaund Rudell. [Et år hafver nu igen ...]
Örebro u.å.

8 s.

Foto-kopia efter ex.i Upps.Z.P.s.l2:l

vid

8.

=Skillingtryck. Saalingsband av foto-kopior. 1:19

Information

Kortnr:
27530
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Nyårsgåva

Enfaldig nyårs-gåfva, yttrad af en aldeles blind,
na»n Aaund Rudell. [Et år hafver nu igen ...]
Örebro u.å.

8 s.

Foto-kopia efter ex.i Upps.Z.P.s.l2:l

vid

8.

=Skillingtryck. Saalingsband av foto-kopior. 1:19

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB