Kort #27541

 J 'U/	i«br ootou^ £> c4^ £vLct<Xc/)

O^VW cT"'^€**V'V»va*<'t*» «73 iLc^vvtft.gvo ^

1-U"w^^ya*» Cv^*t/b<
icörw' . Cw »7b "*-'to--fc<Ä# . JMxJlL

tt?

AåAOMfc

-f

^tJ-Xc*.-

T

cu u>AcM-

JäTv^..	J

jj, o . -wtto-^-' .	j C^jö:CU^X. t$H<

% />.

é~?	*

■«—d-, . . .^De<**»

, «-fe-..-.

H- ZH

Information

Kortnr:
27541
Låda:
31 E 1876-I
Text:

J 'U/ i«br ootou^ £> c4^ £vLct<Xc/)

O^VW cT"'^€**V'V»va*<'t*» «73 iLc^vvtft.gvo ^

1-U

"w^^ya*» Cv^*t/b<
icörw' . Cw »7b "*-'to--fc<Ä# . JMxJlL

tt?

AåAOMfc

-f

^tJ-Xc*.-

T

cu u>

AcM-

JäTv^.. J

jj, o . -wtto-^-' . j C^jö:CU^X. t$H<

% />.

é~? *

■«—d-, . . .^De<**»

, «-fe-..-.

H- ZH

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB