Kort #27619

 

Fröjdesång

Frögde-Sång, öfwer
Kung Som lätta wår
Norrköping 1788.

Bränne-Friheten.
börda...]

8 s.

. [Pris w&re wår

I 45

8.

Information

Kortnr:
27619
Låda:
31 E 1876-I
Text:Fröjdesång

Frögde-Sång, öfwer
Kung Som lätta wår
Norrköping 1788.

Bränne-Friheten.
börda...]

8 s.

. [Pris w&re wår

I 45

8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB