Kort #27620

 [I 46]

Törstsläckningskonsten.

Den först upptäckte och sedemera närmare upgifne
törstsläcknings-konsten. [l.Den frågan är värd
til a t väcka ... 2. Så hörer jag konsten upp -
täckas ...]

Falun 1794.	8.

0 s.

Fotokopia efter ex. i Upps.Z.P.s.13*42

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior. 5*29.

Information

Kortnr:
27620
Låda:
31 E 1876-I
Text:

[I 46]

Törstsläckningskonsten.

Den först upptäckte och sedemera närmare upgifne
törstsläcknings-konsten. [l.Den frågan är värd
til a t väcka ... 2. Så hörer jag konsten upp -
täckas ...]

Falun 1794. 8.

0 s.

Fotokopia efter ex. i Upps.Z.P.s.13*42

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior. 5*29.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB