Kort #30162

 Tvenne nya andeliga visor som innehålla en chri-
stens andeliga samtal med sin dyra siälavän Je-
su Christo ... Lämnade af Adolph M.Bergenadler.
JÖnkiöp. 1750.	n	8.

8 s.

Zz 17?0 a

Information

Kortnr:
30162
Låda:
34 T12-Zz 1774
Text:

Tvenne nya andeliga visor som innehålla en chri-
stens andeliga samtal med sin dyra siälavän Je-
su Christo ... Lämnade af Adolph M.Bergenadler.
JÖnkiöp. 1750. n 8.

8 s.

Zz 17?0 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort