Kort #12331

 1

Morasniusf Ericus Erici	[förf.]

Ses Lundb©ckf Johannes. Begr. 1726.

Information

Kortnr:
12331
Låda:
53 Maurin-Norbergh
Text:

1

Morasniusf Ericus Erici [förf.]

Ses Lundb©ckf Johannes. Begr. 1726.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB