Kort #12467

 Muur> Petrus A.[förf,]

Ses Haasswill>Anna Erichzdotter. Begr.1684.
Patentfol.

= Sami.band. Pol. 2*114.

Information

Kortnr:
12467
Låda:
53 Maurin-Norbergh
Text:

Muur> Petrus A.[förf,]

Ses Haasswill>Anna Erichzdotter. Begr.1684.
Patentfol.

= Sami.band. Pol. 2*114.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB