Kort #12604

 Nerbelius* J.P. [förf.]

SeJ Nerbelius»Johan Larsson. Begr.1676. Fol.
= Sami.band. Fol. 2*20.

Information

Kortnr:
12604
Låda:
53 Maurin-Norbergh
Text:

Nerbelius* J.P. [förf.]

SeJ Nerbelius»Johan Larsson. Begr.1676. Fol.
= Sami.band. Fol. 2*20.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB