Kort #12814

 S (/Ifi ^	*	jy Y 2 « i/trf-

Information

Kortnr:
12814
Låda:
53 Maurin-Norbergh
Text:

S (/Ifi ^ * jy Y 2 « i/trf-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB