Kort #12853

 Norbelius* Ericus [förf.]

Se: Rungius>Matthias Laurentius. Begr. 1682.Pol
= Sami.band. Pol. 2:90.

t

Information

Kortnr:
12853
Låda:
53 Maurin-Norbergh
Text:

Norbelius* Ericus [förf.]

Se: Rungius>Matthias Laurentius. Begr. 1682.Pol
= Sami.band. Pol. 2:90.

t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB