Kort #12900

 Norberg, Samuel [förf.]

Se: Eussem,Margareta von. Begr.1690. Pol.
= Sami.band. Pol. 2:207.

t

Information

Kortnr:
12900
Låda:
53 Maurin-Norbergh
Text:

Norberg, Samuel [förf.]

Se: Eussem,Margareta von. Begr.1690. Pol.
= Sami.band. Pol. 2:207.

t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB