Om kortkatalogerna

Stora delar av Kungliga bibliotekets samlingar förvärvades långt innan datorer började användas mer regelmässigt för katalogisering. Under de senaste 30 åren har man successivt försökt omvandla katalogkort och tryckta förteckningar till digital form och integrera dessa i bibliotekets online-kataloger (Regina, Libris, SMDB). Detta är dessvärre ett mycket resurskrävande arbete och det finns fortfarande mängder av viktiga och intressanta objekt som bara kan hittas genom att söka i de gamla fysiska kortkatalogerna.

I syfte att underlätta för forskare och allmänhet har vi också börjat producera och lägga ut digitala kopior av kortkataloger här på kortkataloger.kb.se. Detta för att fler ska få möjlighet att upptäcka vad KB har i sina äldre samlingar utan att först behöva bege sig till Humlegården eller Karlavägen i Stockholm.

I ett första steg skannas varje kort till en bild och varje bild OCR-läses, dvs en maskinell tolkning av bilden görs till ren text. OCR-läsningen utförts helt automatisk vilket gör att den tolkade texten kan innehålla fel. I kommande steg kommer vi att språkgranska och rätta texterna vilket på sikt kommer att öka möjligheten att göra sökningar i katalogmaterialet, inte bara bläddra kort för kort utifrån ett index. I ett sista steg kommer vi att undersöka på vilket sätt vi kan göra det ännu enklare för våra användare genom att också integrera de digitaliserade katalogerna med våra online-kataloger.

I tjänsten finns just nu över 300 000 katalogkort.

Innehållet är fritt att återanvända

Bildfiler och texter i katalogen är fria att återanvända enligt Creative Commons CC0.

Om personuppgifter och kakor (cookies)

Vi använder vår egen interna webbstatistiklösning för att mäta användningen av katalogen. Informationen som samlas in används för att förbättra webbplatsen och förstå vilka katalogkort som är mest efterfrågade. Vi respekterar din inställning för Do not track och anonymiserar din IP-adress i webbstatistiken. Informationen lagras i vår egen datorhall och kan inte användas av tredje part i marknadsföringssyfte.

Denna webbplats har designats för att minska risken för spridning av uppgifter om vad du söker efter och tittar på till andra. Katalogen är tillgänglig över en krypterad anslutning och delar inte med sig av information till tredje part.

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det fungerar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

Exempel

Katalogkort Carl XII. Egenhändigt utkast till ritning till fregatterna Illerim och Jarramas