Kungliga bibliotekets kortkataloger

KB har en rad kortkataloger med material som ännu inte finns tillgängliga i de stora söksystemen. Vi digitaliserar nu korten så du kan botanisera i dem var du än befinner dig.

Vecka 26-33 är servicen begränsad på flera samlingar och funktioner, detta kan kan innebära längre svarstider än vanligt.

Handskriftsamlingens nominalkatalog

Alfabetisk katalog över de äldre delarna av Kungliga bibliotekets handskriftssamling.

Musikkatalogen

Katalog över musiktryck m.m.

Skillingtryck

Katalog över skillingtryck (visor).

Roggebiblioteket

Roggebibliotekets systematiska katalog, bl.a. teologi, klassiska verk samt medicinsk och naturvetenskaplig litteratur.

Okatalogiserat tryck

Alfabetiskt uppställd kortkatalog över institutioner, organisationer och föreningar som finns i Kungliga bibliotekets vardagstryckssamling.

Plåten

Material tryckt från och med 1501 till och med 1955.

Olof Liljesons skivsamling

Svenska och utländska inspelningar utgivna 1899-1952 samt Olof Liljesons egna upptagningar på lackskivor av radioprogram och privat material 1938-1948.

Verser över enskilda

Hyllningar till personer i samband med begravningar, bröllop och andra tilldragelser som ansågs värda att uppmärksamma med en tryckt skrift.

Porträttsamling

Alfabetisk katalog över personer som finns i KB:s porträttsamlingar.

Lilla Roggekatalogen

Roggebibliotekets mindre kortkatalog med bl.a. skillingtryck, dissertationer, tillfällesdikter och förvärv 1982–1994.