Kungliga bibliotekets kortkataloger

KB har en rad kortkataloger med material som ännu inte finns tillgängliga i de stora söksystemen. Du kan botanisera i de digitala korten och kontakta KB om du har frågor om dem.

Handskriftsamlingens nominalkatalog

Alfabetisk katalog över de äldre delarna av Kungliga bibliotekets handskriftssamling.

Musikkatalogen

Katalog över musiktryck m.m.

Okatalogiserat tryck

Alfabetiskt uppställd kortkatalog över institutioner, organisationer och föreningar som finns i Kungliga bibliotekets vardagstryckssamling.

Olof Liljesons skivsamling

Svenska och utländska inspelningar utgivna 1899-1952 samt Olof Liljesons egna upptagningar på lackskivor av radioprogram och privat material 1938-1948.

Plåten

Material tryckt från och med 1501 till och med 1955.

Porträttsamling

Alfabetisk katalog över personer som finns i KB:s porträttsamlingar.

Roggebiblioteket

Roggebibliotekets systematiska katalog, bl.a. teologi, klassiska verk samt medicinsk och naturvetenskaplig litteratur. Materialet finns i Strängnäs.

Lilla Roggekatalogen

Roggebibliotekets mindre kortkatalog med bl.a. skillingtryck, dissertationer, tillfällesdikter och förvärv 1982–1994. Materialet finns i Strängnäs.

Skillingtryck

Katalog över skillingtryck (visor).

Verser över enskilda

Hyllningar till personer i samband med begravningar, bröllop och andra tilldragelser som ansågs värda att uppmärksamma med en tryckt skrift.