Om skillingtryckskatalogen

Skillingtryckskatalogen är indelad i fyra underkataloger. Tre av dem rör främst vistryck: titelregistret, registret uppställt på första versraden samt realkatalogen. Den fjärde underkatalogen består av en enda kataloglåda. Här hittar man information om skillingtryck i form av prosatexter: sagor och berättelser.

Skillingtrycken kan beställas fram för att studeras i Kungliga bibliotekets lokaler i Humlegården i Stockholm. Se information om lån.

Realkatalogens indelning

Visa om de tvenne pigor som gifte sig med varandra

Översikt lådor