Index över okatalogiserat tryck

Alfabetiskt uppställd kortkatalog över institutioner, organisationer och föreningar som finns i Kungliga bibliotekets vardagstryckssamling. Även uppslag på t.ex. ämnen, författare, titel, orter och sammankomster förekommer. Används som ett komplement till sökningar i Regina.

Kort 1618: Bibliotekskatalogen.

Översikt lådor