Om musikkatalogen

Musikkatalogen omfattar tonsättningar från slutet av 1700-talet fram till 1975, då man började katalogisera musiktrycken i den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Katalogen innehåller ca 38 000 kort. Vissa kort har transkriberad eller OCR-tolkad text för att underlätta sökning. Vi har varit frikostiga med att inkludera kort där OCR-tolkningen haft låg precision för att inte missa kort som innehåller både hand- och maskinskriven text. Därför kan det finnas flera kort där texten är oläsbar vilket påverkar sökmöjligheterna.

Kort 35181, verk av August Wallenberg