Om Porträtt

Porträttkatalogen är en alfabetiskt uppställd kortkatalog som visar i vilka av KB:s omkring 50 olika porträttsamlingar en person finns representerad. Katalogen har inte uppdaterats sedan 2006. Porträtt som inkommit till bildsamlingen senare än så är i stället sökbara i Libris/Regina i den mån materialet är uppordnat och katalogiserat.

text

Översikt lådor