Om HS nominalkatalog

Handskriftssamlingens nominalkatalog är en alfabetiskt uppställd kortkatalog som främst hänvisar till de äldre delarna av Kungliga bibliotekets handskriftssamling.

Katalogen har inte fyllts på efter millennieskiftet annat än ytterst sporadiskt. Detta sammanfaller med att uppgifter om KB:s personarkiv och nyare handskriftsförvärv redovisats i katalogen Arken och på så sätt gjorts sökbara på webben. KB:s handskrifter är ännu endast i ringa omfattning sökbara i den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Läs mer om katalogen

Katalogkort för A 172 Antiphonarium