Om Rogges systematiska katalog

Roggebiblioteket rymmer samlingarna från Strängnäs stifts- och läroverksbibliotek, som 1968 blev en del av Kungliga biblioteket. Samlingen registreras fortlöpande i Libris. För material som ännu inte är inlagt i Libris kan man tills vidare söka i denna inscannade ämnesindelade katalog, som omfattar en stor del av samlingen.

Katalogen innehåller 153 ämnesindelade lådor (det finns ingen låda 64).

Kort nummer 1: Adlerstam, Magnus
Kvaede Gotnar-menni i Veitzlu-laug theira.

Översikt lådor