Om Lilla Roggekatalogen

Roggebiblioteket rymmer samlingarna från Strängnäs stifts- och läroverksbibliotek, som 1968 blev en del av Kungliga biblioteket. Samlingen registreras fortlöpande i Libris. För material som ännu inte är inlagt i Libris kan man tills vidare söka i de två inscannade kortkatalogerna. Den s.k. Lilla Roggekatalogen omfattar bl.a. skillingtryck, tillfällesdikter, dissertationer och förvärv 1982–1994.

Affisch, 2 st. Strängnäs nya teater. Stor Nyårsvaka. Larsson på utställningen. Lustspel i 2 akter av Frans Hodell. Tre förälskade poliskonstaplar. Lustspel i 1 akt av Jo—Jo

Översikt lådor