Kort #1

 Skillingtryck rum 202 (1-3bis)
Katalog: * alfabetisk på första vers
* katalogkort har tryckort och [nummer]
Ingång för att hitta dokumentet är
1) tryckort
2) tryckår
OBS! Carlshamn står på K
OBS! tryckäret stär inte på kapslar %
' OBS! nummersvjten ,börj år om i varje kapsel Å"
5,7 (f,,wky/ pimp ””år; wffmm «((?/TA: "'"
ä pw f rfj,» jfavwéww
* Om ett dokument innehåller flera visor går det att hitta dem också,
första versen kan i så fall förekomma längre in i dokumentet.

Information

Kortnr:
1
Låda:
01 Skillingtryck (A-En sång)
Text:

Skillingtryck rum 202 (1-3bis)
Katalog: * alfabetisk på första vers
* katalogkort har tryckort och [nummer]
Ingång för att hitta dokumentet är
1) tryckort
2) tryckår
OBS! Carlshamn står på K
OBS! tryckäret stär inte på kapslar %
' OBS! nummersvjten ,börj år om i varje kapsel Å"
5,7 (f,,wky/ pimp ””år; wffmm «((?/TA: "'"
ä pw f rfj,» jfavwéww
* Om ett dokument innehåller flera visor går det att hitta dem också,
första versen kan i så fall förekomma längre in i dokumentet.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort