Kort #1 Skillingtryck

Skillingtryck Skillingtryck rum 202 (1-3bis)
Katalog: 
* alfabetisk på första vers
* katalogkort har tryckort och [nummer]
Ingång för att hitta dokumentet är
1) tryckort
2) tryckår
OBS! Carlshamn står på K
OBS! tryckåret står inte på kapslar 
OBS! nummersviten börjar om i varje kapsel 

Om ett dokument innehåller flera visor går det att hitta dem också,
första versen kan i så fall förekomma längre in i dokumentet.

Information

Kortnr:
1
Låda:
01 Skillingtryck (A-En sång)
Text:

Skillingtryck rum 202 (1-3bis)
Katalog:
* alfabetisk på första vers
* katalogkort har tryckort och [nummer]
Ingång för att hitta dokumentet är
1) tryckort
2) tryckår
OBS! Carlshamn står på K
OBS! tryckåret står inte på kapslar
OBS! nummersviten börjar om i varje kapsel

Om ett dokument innehåller flera visor går det att hitta dem också,
första versen kan i så fall förekomma längre in i dokumentet.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB