Kort #1075

 &
En tidning kom från Göteborg,
Stockholm 1875. [21]

Information

Kortnr:
1075
Låda:
02 Skillingtryck (EN-H)
Text:

&
En tidning kom från Göteborg,
Stockholm 1875. [21]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort