Kort #18602

 Nyköpings högre allmänna läroverk

Redogörelser m. m. för läsåren 1862-65 t. o. m.
i ' 1924-25 (ej fullst.). (överex., def.) ,

Nyköping 1865-1925 'Låda 1.
" Från dupl. saml. 1984-12-06

Ant. Format
_ 52 4-
17 8.

Information

Kortnr:
18602
Låda:
23 Dupl. Saml
Text:

Nyköpings högre allmänna läroverk

Redogörelser m. m. för läsåren 1862-65 t. o. m.
i ' 1924-25 (ej fullst.). (överex., def.) ,

Nyköping 1865-1925 'Låda 1.
" Från dupl. saml. 1984-12-06

Ant. Format
_ 52 4-
17 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort