Kort #18602 Nyköpings högre allmänna läroverk

Nyköpings högre allmänna läroverk Nyköpings högre allmänna läroverk
Redogörelser m. m. för läsåren 1862-63 t. o. m.
1924-25 (ej fullst.). (överex., def.) 
Nyköping 1863 -1925 Låda 1.
Från dupl. saml. 1984-12-06
Ant.      Format.
52         4
17         8

Information

Kortnr:
18602
Låda:
23 Dupl. Saml
Text:

Nyköpings högre allmänna läroverk
Redogörelser m. m. för läsåren 1862-63 t. o. m.
1924-25 (ej fullst.). (överex., def.)
Nyköping 1863 -1925 Låda 1.
Från dupl. saml. 1984-12-06
Ant. Format.
52 4
17 8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB