Kort #5744 A Tillfällesdikter

A Tillfällesdikter A
Tillfällesdikter
Uppställda kronologiskt i rum 302
Innehåller bröllop, begravningar, gratulationer,
invigningar, promotioner mm
Samlingen omfattar 1632 till början av 1900—talet
Katalogen omfattar 1711-1840.
Placering: överhyllor 1-2 

1632-1710 okatalogiserade (Läggs in i Libris)
1711-1840 katalogiserade med särskild kronologisk katalog för 1801-1832
1841 och framåt okatalogiserade. Efter 1884 
endast enstaka titlar

Information

Kortnr:
5744
Låda:
07 Tillfällesdikter 1600-1800-tal A-G Katalog 1711-1840. Resten okat
Text:

A
Tillfällesdikter
Uppställda kronologiskt i rum 302
Innehåller bröllop, begravningar, gratulationer,
invigningar, promotioner mm
Samlingen omfattar 1632 till början av 1900—talet
Katalogen omfattar 1711-1840.
Placering: överhyllor 1-2

1632-1710 okatalogiserade (Läggs in i Libris)
1711-1840 katalogiserade med särskild kronologisk katalog för 1801-1832
1841 och framåt okatalogiserade. Efter 1884
endast enstaka titlar

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB