Kort #5744

 A Tillfällesdikter

Uppställda kronologiskt i rum 302

Innehåller bröllop, begravningar, gratulationer,

invigningar, promotioner mm

Samlingen omfattar 16241-"ti11 början av 1900—talet ?, :

Katalogen omfattar 171 1-1840.

Placering: överhyllor 1-2 '

fifi, _ _

1621-1710 okatalogiserade ' " __ ' ' - _. -

1711-1840 katalogiserade med särskild '
kronologisk katalog för 1801-1832 !

1841 och framåt okatalogiserade. Efter 1884 i
endast enstaka titlar ;

Information

Kortnr:
5744
Låda:
07 Tillfällesdikter 1600-1800-tal A-G Katalog 1711-1840. Resten okat
Text:

A Tillfällesdikter

Uppställda kronologiskt i rum 302

Innehåller bröllop, begravningar, gratulationer,

invigningar, promotioner mm

Samlingen omfattar 16241-"ti11 början av 1900—talet ?, :

Katalogen omfattar 171 1-1840.

Placering: överhyllor 1-2 '

fifi, _ _

1621-1710 okatalogiserade ' " __ ' ' - _. -

1711-1840 katalogiserade med särskild '
kronologisk katalog för 1801-1832 !

1841 och framåt okatalogiserade. Efter 1884 i
endast enstaka titlar ;

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort