Kort #6545

 !, Tillfällesdikter ,
Uppställda kronologiskt i rum 302 '
Innehåller bröllop, begravningar, gratulationer, ]
invigningar, promotioner mm ”
Samlingen omfattar-162'1 till börj an av 1900-talet ***—f??? Ål _
Katalogen omfattar 171 1-1840. &
Placering: överhyllor 1—2 |

”€?” _ . . ,» . . ..
1621-1710 okatalogiserade » ,, ** f" * *" 4? W "" I
1711-1840 katalogiserade med särskild *

. kronologisk katalog för 1801-1832 *

1' 1841 och framåt okatalogiserade. Efter 1884

* endast enstaka titlar

|

I

Information

Kortnr:
6545
Låda:
08 Tillfällesdikter 1600-1800-tal H-Q Katalog 1711-1840. Resten okat
Text:

!, Tillfällesdikter ,
Uppställda kronologiskt i rum 302 '
Innehåller bröllop, begravningar, gratulationer, ]
invigningar, promotioner mm ”
Samlingen omfattar-162'1 till börj an av 1900-talet ***—f??? Ål _
Katalogen omfattar 171 1-1840. &
Placering: överhyllor 1—2 |

”€?” _ . . ,» . . ..
1621-1710 okatalogiserade » ,, ** f" * *" 4? W "" I
1711-1840 katalogiserade med särskild *

. kronologisk katalog för 1801-1832 *

1' 1841 och framåt okatalogiserade. Efter 1884

* endast enstaka titlar

|

I

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort