Kort #7430 Tillfällesdikter R

Tillfällesdikter  R Tillfällesdikter  R
Uppställda kronologiskt i rum 302 
Innehåller bröllop, begravningar, gratulationer, 
invigningar, promotioner mm
Samlingen omfattar 1632 till början av 1900-talet 
Katalogen omfattar 1711-1840. "
Placering: Överhyllor 1-2 
1632-1710 okatalogiserade - Läggs in i Libris
1711-1840 katalogiserade med särskild 
kronologisk katalog för 1801-1832 
1841 och framåt okatalogiserade. Efter 1884
endast enstaka titlar

Information

Kortnr:
7430
Låda:
09 Tillfällesdikter 1600-1800-tal R-Ö Katalog 1711-1840. Resten okat
Text:

Tillfällesdikter R
Uppställda kronologiskt i rum 302
Innehåller bröllop, begravningar, gratulationer,
invigningar, promotioner mm
Samlingen omfattar 1632 till början av 1900-talet
Katalogen omfattar 1711-1840. "
Placering: Överhyllor 1-2
1632-1710 okatalogiserade - Läggs in i Libris
1711-1840 katalogiserade med särskild
kronologisk katalog för 1801-1832
1841 och framåt okatalogiserade. Efter 1884
endast enstaka titlar

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB