Kort #8355

 Horm, Johan Laurentz
?
Kongl. Gymnasii och Consistorii Boktryckane
&" Död 1801 14/1. _
; tr. Westerås /

Information

Kortnr:
8355
Låda:
10 Tillfällesdikter Kronolog 1801-1832
Text:

Horm, Johan Laurentz
?
Kongl. Gymnasii och Consistorii Boktryckane
&" Död 1801 14/1. _
; tr. Westerås /

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort