Kort #9568

 erue GM
wg Gvgs
breusa/WLW?
202 em?

Information

Kortnr:
9568
Låda:
12 Erik Johan Andersson, Otto Norberg
Text:

erue GM
wg Gvgs
breusa/WLW?
202 em?

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort