Kort #37562 Yankee Doodle

Yankee Doodle Yankee Doodle, Nordamerikansk Nationalsång.

. ÖmÅw 0230024), .MQWM
äga-XÅZÅFJM M. 

:z  .0,4,
(AW

av

070.

- o

:mf-04A Alf-.4140 
 7,.4 .anv-o 0,1,(472-Azl

Information

Kortnr:
37562
Låda:
97 WOG-ÅHLE
Verk:
Yankee Doodle
Text:

Yankee Doodle, Nordamerikansk Nationalsång.

. ÖmÅw 0230024), .MQWM
äga-XÅZÅFJM M.

:z .0,4,
(AW

av

070.

- o

:mf-04A Alf-.4140
7,.4 .anv-o 0,1,(472-Azl

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB