Index över okatalogiserat tryck

Alfabetiskt uppställd kortkatalog över institutioner, organisationer och föreningar som finns i Kungliga bibliotekets vardagstryckssamling. Även uppslag på t.ex. ämnen, författare, titel, orter och sammankomster förekommer. Används som ett komplement till sökningar i Regina.

Lån

Vid frågor om tillgång till samlingen, kontakta info@kb.se.

Innehållet är fritt att återanvända

Bildfiler och texter i denna kortkatalog är fria att återanvända enligt Creative Commons CC0.