Om katalogen Porträtt

Bildsamlingens porträttkatalog är alfabetiskt uppställd på den avbildade personens efternamn. Katalogkorten är antingen handskrivna eller maskinskrivna. Många kort är kompletterade med anteckningar och rättelser. I KB finns omkring femtio olika porträttsamlingar. Katalogkorten visar i vilka av dessa samlingar en person finns representerad. Många finns bara med i någon enstaka samling, medan kungligheter och andra kända personer ofta finns med i flera. Antalet porträtt av en person kan variera kraftigt. Signumet på katalogkortet kan leda till en enda bild eller till flera hundra i samma samling. Samma porträtt kan dessutom finnas i flera olika samlingar. Porträtten har väldigt olika karaktär och är gjorda i olika tekniker. Här finns både studioporträtt och familjebilder. Beroende på när personerna ifråga levde kan de finnas på allt från gravyrer och teckningar till fotografier och tidningsklipp. På bilderna är de ofta vuxna mitt i livet eller karriären, men de kan lika gärna vara barn eller åldringar. De kan förekomma ensamma på bilden eller tillsammans med andra. Porträttkatalogen har inte uppdaterats sedan 2006. Bilder som inkommit till bildsamlingen senare än så finns alltså inte indexerade i kortkatalogen. De är i stället sökbara i Libris/Regina i den mån vi har hunnit ordna upp och katalogisera samlingarna.

Söktips

Kvinnor söks på flicknamn. I bästa fall finns det kort med korshänvisningar mellan olika namnformer, men det underlättar om du vet vad den du söker hette som ogift. Katalogkorten gäller endast enskilda personer. Det går alltså inte att söka på hela släkter, familjer, föreningar eller nätverk. Personer som ingår i dessa kan däremot sökas på respektive namn. Namn som finns med olika stavningar är sammanslagna i katalogen, t.ex. Lind/Lindh och olika varianter på sonnamn.

Signum

För den invigde kan porträttsamlingarnas signum indikera vilken typ av bilder man kan förvänta sig att hitta i samlingarna. Här följer en kort beskrivning av de signum som är vanligast förekommande

P / Sv.P / Utl.P Svenska/utländska porträtt: tryckta bilder, främst gravyrer och litografier.
Sn Sondéns samling: tryckta bilder; gravyrer, litografier, tidningsklipp.
LS Lilla samlingen: tidningsklipp ur framför allt äldre svensk veckopress.
Fa Visitkortsfotografier, framför allt från perioden 1860-1920.
Fb Kabinettsfotografier, framför allt från perioden 1860-1920.
Fc Större fotografier, framför allt från 1900-talet.
Alb. Album: innehåller ofta visitkortsfotografier, ibland även vykort eller privata fotografier.
AB Aftonbladets porträttsamling: tryckta bilder och fotografier från första halvan av 1900-talet.
H8D Hvar 8:e dags porträttarkiv: visit- och kabinettsfotografier.
PH Handritade porträtt.
Vy Vykort.
R Maria Röhls samling, tecknade porträtt från 1800-talet .
Gn Henry B. Goodwins samling, fotografier från tidigt 1900-tal.
MC Martin Carlssons samling; tryckta bilder av svenska kungligheter.
Wr Wrangels samling: originalfotografierna till Europas suveräna furstehus 1898-99.

Hittar du inte den person du söker i porträttkatalogen?

Vid frågor, kontakta info@kb.se.

Innehållet är fritt att återanvända

Bildfiler och texter i denna kortkatalog är fria att återanvända enligt Creative Commons CC0.