Om Rogges systematiska katalog

Roggebiblioteket rymmer samlingarna från Strängnäs stifts- och läroverksbibliotek, som 1968 blev en del av Kungliga biblioteket. Samlingen registreras fortlöpande i Libris. För material som ännu inte är inlagt i Libris kan man tills vidare söka i denna inscannade ämnesindelade katalog, som omfattar en stor del av samlingen.

Teologi är det största facket. De klassiska författarnas verk utgör den näst största delen av samlingen, och den medicinska och naturvetenskapliga litteraturen är också omfattande. Här finns också en samling med cirka 25 000 äldre dissertationer från universitet i Sverige, Baltikum och Tyskland. Krigsbyten från plundrade bibliotek förekommer. Samlingen innehåller även många likpredikningar, tillfällesdikter, ströskrifter och broschyrer av olika slag. Handskriftsamlingen består bland annat av ett hundratal pergamentbrev.

Lån

Vid frågor om tillgång till samlingen i Rogge, kontakta info@kb.se.

Innehållet är fritt att återanvända

Bildfiler och texter i denna kortkatalog är fria att återanvända enligt Creative Commons CC0.